Outlook
Show password
sign in

- Đối với quên mật khẩu, soạn tin nhắn: MP<khoảng cách><Tên truy nhập> gửi 993

VD: MP hotro.email gửi 993

- Để đổi mật khẩu, truy cập vào đường dẫn đây để thực hiện

Lưu ý: Anh/chị dùng đúng số điện thoại đăng kí trên hệ thống để gửi tin nhắn